اخذ ایزو و استانداردهای بین المللی

سال ۹۹ و اخذ مجوزهای ایزو

شرکت سیلیکات گستر اصفهان در سایه تلاش روز افزون و به کارگیری دانش و نیروی انسانی مجرب در سال ۹۹ و همچنین با تلاش در جهت ارتقاء و توسعه سازمان موفق به اخذ ایزو ۹۰۰۱ مدیریت کیفیت، ایزو ۱۴۰۰۱ مدیریت محیط زیست و ایزو ۴۵۰۰۱ مدیریت سلامت شغلی گردیده است.

 

ISO 9001
اخذ ایزو و استانداردهای بین المللی
فهرست