خط مشی

شركت سیلیکات گستر اصفهان با برخورداری از نيروی انسانی آموزش ديده و مجرب، در قالب يك واحد تولیدی با قدمتی بالغ بر ۳۰ سال فعالیت در زمینه تخصصی تولید انواع سیلیکات سدیم مایع ،پودری و جامد در داخل كشور و با رعايت اصول فنی ، كيفی و اقتصادی فعاليت كرده و در راستای اجرايی سيستم مديريت يكپارچه بر مبنای استانداردهای   ISO 14001 , ISO 9001 , ISO 45001  رئوس خط مشی خود را براساس محورهای زير استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن ميداند:

  • توسعه قابليتها و توانایی های سازمانی ، مديريتی و اجرايی در زمينه تولید.
  • تلاش در جهت افزايش رضايت مشتری ، ارتقاء كيفيت و بهبود مستمر سيستم مديريت يكپارچه از طريق شناسايی ،اجراء و كنترل فرآيندها و تعيين اهداف مناسب سازمانی
  •   کاهش آلودگی محيط زيست در اجرای تولید خانواده محصولات سیلیکاتی ، مطابق با الزامات و قوانين
  • كاهش حوادث شغلی ناشی از کار در سایت سازمان
  • حفظ، توسعه و استفاده بهینه از سرمايه های انسانی از طريق ارتقاء شایستگی های كاركنان، ايجاد و افزایش فرصتهای يادگيری.

مدیریت با فراهم اوردن منابع مورد نیاز و اعلام این بیانیه از طریق سایت سازمانی www.silicategostar.ir به ذینفعان  تعهد خود را بر اجرا و بهبود مستمر ان اعلام داشته و سالانه مورد بازنگری قرار می دهد و از کلیه مدیران وهمکاران ارزشمند سازمان تقاضا دارد ضمن درك و اجرای اين خط مشی در استقرار سيستم مديريت يكپارچه از همه توان علمی و عملی خود بهره گیرند

خط مشی سیلیکات گستر اصفهان
خط مشی سیلیکات گستر اصفهان
فهرست