صنایع تولید لوله های مقوائی

صنایع تولید لوله های مقوائی
اطلاعات فنی
اطلاعات بیشتر

از سیلیکات سدیم در صنایع مقواسازی کارتن سازی و یا ساخت لوله های مقوایی به عنوان عاملی افزایش دهنده برای چسبندگی بیشتر در خمیر کاغذ و … استفاده می شود.

مقاله کاربرد سیلیکات سدیم در کارتن سازی

فهرست