پودرهای شوینده

پودرهای شوینده
اطلاعات فنی
اطلاعات بیشتر

از سیلیکات سدیم برای ایجاد یک محیط خنثی و بافر در تولید پودرهای شوینده استفاده می گردد. این ماده با از بین بردن محیط اسیدی از خوردگی در مخازن صنعتی جلوگیری می کند.

مقاله کاربرد سیلیکات سدیم در صنایع مختلف

فهرست